Tietosuojaseloste

Mopo Sport asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste

Päivitetty 17.10.2022

Rekisterinpitäjä

Mopo Sport Saukkonen & Salomaa Ay
Petikontie 22, 01720 Vantaa
Puhelin: 010 315 1100
Sähköposti: asiakaspalvelu@moposport.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juha Soukka

Rekisterin nimi

Mopo Sport Asiakasrekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään tilausten, luotonhallinnan, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden ostotapahtumiin liittyvien tilanteiden hoitamiseen. Rekisterissä olevia osto- ja tilaustietoja sekä osoitetietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muun markkinoinnin sekä viestinnän kohdentamiseen jotta markkinointi olisi sisällöltään kiinnostavampaa. Henkilötietoja voidaan myös käyttää uutiskirjeen sekä tarjousten postittamiseen sekä arvontoihin osallistumiseen. Lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää tilastointiin ja niitä voidaan analysoida. Tilastoinnissa ja analysoinnissa tietoja käytetään anonyymisti.

Rekisterin sisältö

Asiakastiedot

Asiakkaan koko nimi, asiakasnumero, postitusosoite sekä tilausten toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, käytettävä asiointikieli, markkinointiluvat sekä verkkokaupan käyttäjätunnus.

Huomaa! Verkkokaupan salasanaa ei säilytetä Mopo Sport Asiakasrekisterissä. Salasana tallennetaan Mopo Sport verkkokaupan palvelimelle joka sijaitsee Ruotsissa. Salasana tallennetaan salattuna ja henkilökuntamme ei pääse näkemään salasanaa.

Huomaa! Käyttäessäsi maksutapana osamaksupalvelua, henkilötunnuksesi ei välity Mopo Sportin rekisteriin vaan se tallennetaan luotonantajan omaan järjestelmään. Käytämme vain luotonantajia, jotka ovat sitoutuneet suojaamaan asiakastietoja.

Asiointitiedot

Ostotapahtumat sekä lunastamatta jätetyt tilaukset ja asiakaspalautukset eri myyntikanavissa, tieto ostokertymästä sekä muita ostotapahtumien perusteella tehtyjä yhteenvetoja, yhteydenotot asiakaspalveluun sekä asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä, asiakkaan antamat tuotearvostelut, markkinointikampanjoihin osallistuminen, asiakkaalle toimitetut ilmaiset näytteet sekä mainoslahjat sekä erilaisten alennuskampanjoiden käyttö.

Verkkokaupan maksutavat

Käytettäessä Paytrailin tarjoamia maksutapoja, tallentaa Paytrail maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajaonkohdan. (Paytrail tietosuojaseloste)

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakkaan osto- ja asiointitiedot Mopo Sportin myyntikanavissa, henkilötietopalveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus ym.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lain velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa, kuljetusyhtiölle tilausta toimitettaessa sekä asiakkaan ostoksessa käyttämälle maksuvälityspalvelun tarjoajalle tilanteen sitä vaatiessa. Lisäksi tiettyjen tuotteiden kohdalla asiakkaan yhteystiedot luovutetaan maahantuojalle mikäli maahantuojan takuu sitä edellyttää.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle, ellei se äole tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustolla evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita joilla mahdollistetaan verkkokauppamme tekninen toimivuus sekä mahdollisimman hyvä asiakaskokemus. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joilla palvelin pystyy tunnistamaan asiakkaan verkossa. Evästeitä tarvitaan esimerkiksi verkkokaupan sisäänkirjautumiseen, ostoskorin toimintaan ynnä muihin välttämättömiin toimintoihin.

Markkinointiyhteistyökumppanimme käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita (esimerkiksi kuvapisteitä (pixels)) asiakkaan tunnistamiseen. Nämä tekniikat auttavat meitä toteuttamaan paremmin kohdennettua markkinointia jolloin esimerkiksi näet paremmin juuri sinua kiinnostavia mainoksiamme.

Analytiikkayhteistyökumppanimme käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita asiakkaan tunnistamiseen. Nämä tekniikat auttavat meitä keräämään anonyymia analytiikkaa palveluidemme käytöstä jolloin pystymme paremmin ymmärtämään asiakkaitamme ja pystymme kehittämään palveluitamme paremmiksi ja helppokäyttöisemmiksi.

Evästeiden käyttöä voi normaalisti hallinnoida oman verkkoselaimen asetuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti Mopo Sportin omissa tiloissa Vantaalla ja se on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöille, joiden on työn puolesta välttämätöntä päästä käsiksi asiakastietoihin, on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kaikkia näitä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja henkilöstöä on ohjeistettu asiakastiedon turvalliseen käsittelyyn.

Kaikki sähköpostiviestit, jotka lähetetään @moposport.fi päätteisiin osoitteisiin tallennetaan Googlen palvelimille Euroopan Unionin alueella. Asiakaspalveluun lähetetyt sähköpostiviestit tallennetaan lisäksi Freshdeskin palvelimelle.

Sähköpostimarkkinointirekisterin tiedot tallennetaan Mailerliten palvelimelle. Sähköpostimarkkinointirekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.

Kaikki paperidokumentit jotka sisältävät asiakastietoja säilytetään lukitussa tilassa ja ne hävitetään silppuamalla heti kun niitä ei  tarvita, normaalisti viimeistään kahden vuoden kuluttua.

Olemme sitoutuneet käyttämään tietojen sähköiseen käsittelyyn vain kumppaneita, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja muita Suomessa voimassa olevia asetuksia tietojen käsittelystä.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain niin pitkään, kuin niitä tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseen. Normaalisti katsomme asiakassuhteen päättyneeksi kolmen vuoden kuluttua viimeisimmästä tilauksesta jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan, eli niistä poistetaan kaikki henkilökohtainen tieto. Tämän jälkeen esimerkiksi tilaushistoriaa ei voida yhdistää asiakastietoihin. Joiltain osin tietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli laki niin velvoittaa esimerkiksi kirjanpidon tai tuotevastuun vuoksi tai jos ostoista on esimerkiksi voimassaolevia luottosuhteita. 

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnön yhteydessä asiakasta voidaan velvoittaa luotettavasti todentamaan henkilöllisyytensä. Tietojen tarkastuspyyntöön vastataan kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

Jos rekisterissä on virheitä, asiakas voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttämistä markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Tästä kiellosta huolimatta tietoja voidaan käyttää yhtenden ottamiseen, mikäli asiakkaan ostamassa tuotteessa havaitaan virhe tai yhteyden ottaminen on tilauksen käsittelyn kannalta tarpeellista.

Kirjalliset tarkastuspyynnöt on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@moposport.fi siitä sähköpostiosoitteesta, jota olet käyttänyt asiointiin kanssamme. Vastaamme viesteihin niin pian kuin mahdollista.

Tietojen poisto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistoa tai anonymisointia koska tahansa. Tällöin poistamme tai anonymisoimme kaiken asiakastiedon, jota laki ei velvoita säilyttämään.